Спестяване от разходите за електроенергия

Неочакваният удар, който претърпя фотоволтаичният бизнес от законодателството, ни накара да потърсим други варианти за достъп на потребителите до зелената енергия. Това споделя Станимир Шанов, маркетинг мениджър на СТС Солар, в специално интервю за Renewables-Bulgaria.com и сп. Енерджи ревю по повод стартирането на нова инициатива от компанията – предлагане на микросистеми за крайните клиенти

Уважаеми г-н Шанов, наскоро стартирахте нова инициатива – предлагане на соларни микросистеми, насочена към частните клиенти. Бихте ли споделили подробности за нея?
Соларните микросистеми са иновативни продукти, предназначени да обслужват енергийните потребностите на частни домакинства или малки предприятия.
Това са мини соларни системи, произвеждащи електрически ток от слънчевата светлина. В тези системи преобразуването на постоянния ток в променлив се извършва от микроинвертори, които са индивидуално свързани с един или два модула, като по този начин се оптимизира работата на всеки модул и негативните ефекти се свеждат до минимум. Чрез тази технология се оползотворява най-високата мощност от всеки един модул, а ефективността на системата се увеличава от 5 до 25%.
Чрез микроинверторите всеки отделен соларен модул се превръща в индивидуален захранващ източник, което позволява генерираното електричество на част от модулите да се използва за захранване на домакинските уреди, а останалите да продават електроенергия към мрежата.
Микроинверторите са с вградено мрежово устройство за мониторинг, което предлага удобен начин за наблюдение на цялата система.
И още едно предимство на системите с микроинвертори – те са много по-гъвкави дават пълна свобода за надграждане по всяко време. Всяка система може да бъде разширена с допълнителни модули с малко усилие, в зависимост от нуждите или средствата на клиентите.

Какво ви накара да ориентирате дейността си към предлагането на подобни решения?
Неочакваният удар, който претърпя фотоволтаичният бизнес от законодателството, ни накара да потърсим други варианти за достъп на потребителите до зелената енергия. Също и създадената атмосфера на напрежение между електроразпределителните дружества и крайните клиенти, в резултат на драстично нарастващите сметки за ток, ни накара да отговорим на изискванията на пазара с тази богата гама соларни микросистеми за производство на собствена електроенергия.
С тази енергия могат да бъдат захранени домакинските уреди и осветлението, което значително ще намали енергийните разходи на домакинството и ще облекчи задълженията на клиентите към електроразпределителните дружества.
Друг съществен фактор са потребителите, които нямат връзка с електроразпределителната мрежа. За тях фотоволтаичните микросистеми са единствена алтернатива.
И не на последно място, производството на електроенергия от соларни системи е екологично чист процес, допринасящ за редуциране на вредните емисии и опазване на околната среда.

Какви предимства предоставяте на своите клиенти чрез тази нова инициатива?
Нарастващите цени на горивата и електроенергията карат все повече хора да се замислят за алтернативни варианти и соларните микросистеми са един от тях. Инвестицията в една такава система е достъпна за много по-широк кръг от потребители в сравнение с разходите, необходими за изграждане на по-голяма фотоволтаична централа. Вложените средства бързо се възвръщат в резултата на последващото използване на безплатна енергия от слънчевите системи, с която могат да се захранят различни електроуреди в домакинството, и средствата от продадената на електроразпределителните дружества неизползвана енергия. Това значително ще намали месечните сметки за ток на домакинството и ще направи потребителите по-независими от нарастващите цени на електроенергията. Разнообразието от монтажни конструкции, които предлагаме, позволява клиентът да монтира своята микросистема на всяко неизползвано пространство – покрив, фасада, тераса, стига разбира се тези пространства да са с подходящо изложение и без засенчвания. Използваният „Plug and Play”монтаж дава възможност на потребителите да полагат и преместват микросистемите според предпочитанията си или при смяна на жилището. Слънчевата енергия е неизчерпаем и безплатен ресурс, при използването му не се отделят вредни вещества, което прави инвестицията финансово обоснована и екологична.

В новия сайт, който сте разработили, предлагате и допълнителни услуги. Какви са те?
Освен широката гама соларни микросистеми за частните инвеститори, предлагаме проектиране и изграждане на фотоволтаични централи до 30 kWp. Това е сериозна инвестиция и се стараем комплексно да подкрепяме клиентите си с богатия си опит в тази област при преминаване през всички административни процедури, информираме ги за нормативните актове и закони и подхождаме индивидуално към изискванията и решаването на проблемите. СТС Солар работи с водещи производители на компоненти за соларни централи и целта ни е да предложим на клиентите баланс между цена и качество. Освен прецизно проектиране и реализиране, ефективната работа на всяка слънчева централа се гарантира от регулярно техническо обслужване. За да бъде нашата работа комплексно завършена, предлагаме на клиентите си абонаментно сервизно обслужване не само на проекти, реализирани от нас, но и на такива, изградени от други фирми.

Какви форми на финансиране бихте препоръчали на своите клиенти?
Благодарение на бързото развитие и разпространение на фотоволтаичните технологии, цените на компонентите за соларни системи непрекъснато спадат. Това дава възможност на все по-широк кръг от хора да се възползват от нашите услуги. Цената на една соларна микросистема не е по-висока от тази на качествен климатик или телевизор и покупката им е напълно възможна без специални програми за финансиране. Това е и целта на предлаганите от нас продукти – да освободят клиентите от всякакви административни тежести и да бъдат независими – от покупката и монтажа до експлоатацията. И докато животът на останалите електроуреди е в рамките на 10-15 години, инвестицията на нашите клиентите се оправдава и от факта, че една такава соларна система ще им служи поне четвърт век.

Имате ли вече реализирани микросоларни системи? Бихте ли споделили някои по-интересни примери?
Още със стартирането на сайта, вече имахме няколко инсталирани микросистеми. Резултатите са обещаващи и повече от добри. Една от тях е монтирана на бетонен покрив тук, в Габрово. Неотдавна в града имаше ураган, който нанесе щети за милиони, имаше много разрушени покриви и паднали дървета. Оказа се, че тази микросистема не претърпя никакви поражения и отстоя на вятър със скорост над 122 км./ч.

Категория: Енергоспестяване, Публикации.