Енергоспестяващи микросистеми

Разработените от СТС Солар енергоспестяващи фотоволтаични микросистеми са иновативни продукти, предназначени да обслужват нуждите на частни домакинства или малки предприятия.

Преобразуването на постоянния ток в променлив в тези системи се извършва от микроинвертори, които са индивидуално свързани с един или два PV-модула. По този начин, микроинверторът е в състояние да оползотвори най-високата мощност от всеки модул и да оптимизира неговата работа, като сведе негативните ефекти до минимум. Засенчването или повредата на един модул от системата не влияе на другите, и това не води до драстичен спад в енергодобива на цялата система, а само до незначително влияние. Тази технология увеличава ефективността на системата от 5 до 25%.

И още едно предимство на микроинверторите – с тях всеки отделен фотоволтаичен модул се превръща в индивидуален захранващ източник. По този начин, генерираното електричество на част от модулите може да се насочи за задоволяване на нуждите на домакинските уреди, а останалите да продават електроенергия към мрежата.

Микроинверторите са с вградено мрежово устройство за наблюдение, което предлага надежден начин за мониторинг на цялата система.