За нас

СТС Солар е компания с наложени традиции във фотоволтаичния сектор и лидер в нововъведенията и реализацията на различни авангардни проекти в тази област. Фирмата е с богат практически опит в проектирането, доставката, монтажа и техническата поддръжка на фотоволтаични централи, свързани към електроразпределителната мрежа.

Днес, в създадената конкурентна среда между електроразпределителните дружества и крайния потребител, СТС Солар се обръща към своите клиенти с ново инвестиционно предложение за частния инвеститор. В помощ на домакинствата и малките предприятия, предлагаме нов за България продукт – богата гама от енергоспестяващи соларни микросистеми.

Системите позволяват гъвкави и приспособими решения за всеки дом, удобство по време на експлоатация, достъпна цена, безкомпромисно качество и надеждност. Те дават възможност неизползваните пространства да бъдат оползотворени с перспективна и екологична инвестиция с висока възвръщаемост.