Общи условия за ползване на сайта

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете Общите условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ Общите условия, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ този уеб сайт.
Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „СТС Солар” АД от една страна и потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн microsolar.sts.bg и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги, предлагани от СТС Солар АД (наричани за краткост Услуги).
Тези Общи условия обвързват всички потребители, които извършват регистрация на сайта https://microsolar.sts.bg. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на СТС Солар АД (с изключение на линк към настоящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
СТС Солар АД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. „Станционна” 14, вписано в Агенцията по вписванията с ЕИК по БУЛСТАТ BG107593771. Вписано в регистъра на Камарата на строителите в България с Удостоверение № III-NV 001397 за изпълнение на трета група, трета категория енергийни проекти.

1. Условия за използване на сайта

Потребителят разбира и декларира съгласието си с обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят във вида, в който са публикувани и факта, че СТС Солар АД не носи отговорност за точността на публикуваната информация и навременното доставяне на информация, относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, информация за неналични продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на, или поради използване (или пък невъзможност за ползване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.
Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че част от стоките, публикувани на Сайта, могат да бъдат посочени като налични в електронния магазин, но да няма наличност от тези стоки и продукти, както и аксесоари към тях, при заявяване на поръчка на тези стоки чрез on-line системата за покупки.
Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които СТС Солар АД се задължава да съобщи на Потребителя на предоставения от него електронен адрес и/или телефонен номер за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на Потребителя.

2. Задължения на Потребителя при регистриране

Процедурата при регистрация на Сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е задължителна само за пазаруване чрез онлайн магазина. Сайтът може да бъде разглеждан от потребителите свободно, без да е необходима регистрация.
При регистрация, Потребителят трябва да въведе адрес, който ще се използва за доставка на закупената стока, име, фамилия, e-mail, телефон(и) за връзка. За целите на използване на Сайта на СТС Солар АД, Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма (наричана от тук нататък с общото наименование Лични данни). В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, СТС Солар АД има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги. СТС Солар АД не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в резултат на получената от Потребителя информация.
След успешно приключване на регистрацията, Потребителят ще получи потребителско име и парола, с които ще може да влиза в създадения му в Сайта профил. При всяка отделна поръчка, Потребителят има възможност да коригира телефона за контакт или адреса за доставка, както и да посочи свой представител, който да приеме поръчката. Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на Потребителя. Информацията относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки като технически характеристики, продуктови гаранции, начин на употреба и т.н., е предоставена от производителя на съответната стока, като СТС Солар АД не носи каквато и да е отговорност при невярно, неправилно или неточно предоставена информация, вярна информация, представена по заблуждаваш начин, при разминаване между представеното фактическо и действително положение, както и при печатни грешки.

3. Авторски права и ограничения, свързани с тях

СТС Солар АД предоставя правото на Потребителите да използват всички услуги, които са посочени в Сайта само за лични нужди, с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на СТС Солар АД или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт, да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции, съгласно разпоредбите посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.
СТС Солар АД си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между СТС Солар АД и лицето, публикуващо информацията.
При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, СТС Солар АД не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.
Всички предоставени от СТС Солар АД стоки и услуги, които се ползват със защита, съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права, се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител, без каквото и да било въздействие от страна на СТС Солар АД, и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България. Предоставените препратки на Сайта на СТС Солар АД към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка, потребителите не използват услуга, предоставена от СТС Солар АД и по отношение на използването на препратката извън Сайта на СТС Солар АД, настоящите Общи условия не се прилагат.
СТС Солар АД не контролира горепосочените сайтове, които не са собственост на СТС Солар АД и не поема никаква отговорност по отношение на информацията и/или съдържание им. С настоящите Общи условия, СТС Солар АД информира потребителите, че по никакъв начин не налага и не препоръчва използването на тези сайтове от потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението на посочените сайтове и всички рискове, свързани с използването им, са изцяло за сметка на потребителите, и СТС Солар АД не носи каквато и да било отговорност за претърпени в тази връзка вреди от Потребителите.

4. Защита на личните данни

С приемането на настоящите Общи условия, потребителите дават безсрочното си и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените при регистрация Лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от СТС Солар АД и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружествата, извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчаната стока; предоставяне на информация за продукти, услуги и промоции под формата на информационен бюлетин, както и за връзка с потребителите, в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Потребителят по всяко време може да получи достъп до предоставените от него Лични данни, както и информация, дали тези данни се обработват и използват от СТС Солар АД, и за какви цели. СТС Солар АД гарантира, че въпросните данни няма да бъдат използвани за цели, различни от гореописаните, освен в случаите, предвидени в действащото законодателство. Потребителският акаунт на конкретен Потребител, може да бъде изтрит от базата данни на СТС Солар АД, заедно с прилежащите към него данни, по всяко време, при желание от страна на Потребителя.

5. Представяни стоки и услуги на Сайта

Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи;
В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта, е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от потребителите при покупката на продукта. СТС Солар АД не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
СТС Солар АД си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато:
а) съществува опасност с превода й да се изгуби ценна информация, относно характеристиките на стоката;
б) няма общоприета еднозначна терминология на Български език;
в) самата стока е носител на информация на Английски език;
Всички посочени на сайта цени, са в български лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата й са посочени цените за всяка от модификациите.
СТС Солар АД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи, потребителите ще бъдат уведомени, в случай на извършена поръчка на Сайта с формата за on-line покупки преди доставката им. Част от информацията, публикувана в Сайта, е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което молим да ни извините предварително.

5. Цени

Всички представени в Сайта цени са в български лева с включен ДДС и са валидни от момента на поръчване до момента на плащане. СТС Солар АД си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която се посочва отделно. При допуснати технически грешки при публикуване на цените, СТС Солар АД има правото да откаже поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя. СТС Солар АД се задължава да върне сумата, ако тя е била предварително платена.

6. Плащане

Потребителят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока чрез банков превод. Всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят получава от куриера фактура, в която е посочена поръчаната стока и платената за нея продажна цена.
8. Договор.
Договорът за продажба от разстояние между СТС Солар и Потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на СТС Солар АД.

7. Доставка на закупени стоки

Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки до адреса, посочен от Потребителя е в рамките от 24 часа до 4 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официални празници и/или почивни дни със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителите ще бъдат уведомени своевременно от наш сътрудник.
Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. СТС Солар АД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.
Докато извършва поръчка за покупка от онлайн магазина, в празното поле “Коментар” Потребителят има възможност да посочи удобен за него ден за доставка и при възможност от страна на СТС Солар АД, доставката ще бъде съобразена с неговите предпочитания, за което ще бъде уведомен своевременно от сътрудник на дружеството.
СТС Солар АД може да поиска допълнително потвърждение, включително по телефон, факс или електронна поща на извършената поръчка. В случай, че Потребителят откаже да предостави изискваната от СТС Солар АД информация, отказът от предоставянето й автоматично води до отмяна на поръчката с или без допълнително уведомление на Потребителя.
СТС Солар АД не носи отговорност за забава в случай, че забавянето е по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от СТС Солар АД обстоятелства.
При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера и незабавно да уведоми сътрудник от СТС Солар АД на телефон 066 / 817 403, 817 404.
При приемане на пратката от Потребителя без забележки, всички и всякакви претенции за външни видими дефекти са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на пратката и/или не бъде незабавно уведомен сътрудник от СТС Солар АД на телефон 066 / 817 403, 817 404, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти, в съответствие с договора за продажбата.
При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.
Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя, и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки, в срок от 24 часа от уведомяването за такова искане на сътрудник от СТС Солар АД на телефон 066 / 817 403, 817 404.
Доставката се извършва от куриерска служба по избор на Потребителя или такава по препоръка на СТС Солар АД, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

8. Отказ от закупена стока

Потребителят има право да откаже и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 7 (седем) работни дни от получаване на стоките на адреса за доставка, в случай че същите са със запазена опаковка в нейната цялост (опаковката на пратката може да бъде отваряна), пълна окомплектовка и стоките са във вида, в който са получени, с придружаващата ги документация (фактура и гаранционна карта) и при условията по чл. 55 от Закона за защита на потребителите.

9. Гаранционно обслужване

С всяка поръчка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, СТС Солар АД издава и предоставя на Потребителя надлежна гаранционна карта с нанесени данни за стоката и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция.
Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:
а) в случай на изгубена гаранционна карта;
б) при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизиран от СТС Солар АД сервизен център;
в) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;
г) в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта;
д) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта;
Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност. Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на гаранционната карта сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта.
Продуктите и услугите, посочени в този Сайт, са ограничени само до посочените в Сайта Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски и целеви. Задълженията на СТС Солар АД по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този Сайт, се регламентират от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти.

10. Други

СТС Солар АД има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.
СТС Солар АД си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта.
Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на СТС Солар АД на формата за въпроси и запитвания, или чрез сътрудник от СТС Солар АД на телефон 066 / 817 403, 817 404., в рамките на работното време: от 8:30 до 17:30 часа, от понеделник до петък.
Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. СТС Солар АД не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.
При използване на Сайта на СТС Солар АД, потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА СТС СОЛАР АД С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА, И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.