Високи сметки за битова електроенергия

Крайната цена, която плащаме за употребената електроенергия за битови нужди, е средно 20 ст. за kWh с ДДС. Освен това, през следващите години се очаква нарастване на цената на електроенергията, доставяна от енергийните компании, в световен мащаб.

Какво съдържа фактурата ви за електроенергия?

  • Цената на употребената електроенергия по дневна и нощна тарифа;
  • Цена за достъп до разпределителната мрежа високо напрежение;
  • Цена за достъп до разпределителната мрежа ниско напрежение;
  • Добавка за зелена енергия;
  • Добавка за високоефективно комбинирано производство (когенерация);
  • Добавка за невъзстановяеми разходи;
  • Цена за пренос през мрежата ниско напрежение;
  • Цена за пренос през мрежата високо напрежение;

В същото време, стойностите на инвестициите в енергоспестяващи соларни системи непрекъснато спадат, поради бързото развитие на технологиите. При тези условия, слънчевата енергия се превръща в най-икономичния алтернативен вариант за електроснабдяване, с изобилна и безплатна суровина.