Енергоспестяващи соларни микросистеми

Иновативни, екологични и енергийно независими – това е лесно достъпно, чрез новите соларни микросистеми за оптимално използване на слънчевата енергия за собствени нужди.

Ежемесечните задължения към дружествата за комунални услуги са непосилна задача за все повече хора.

За да реагира адекватно на изискванията на пазара, и като използва оптимално развитието в технологиите, СТС Солар разработи широка гама соларни микросистеми за производство на собствена електроенергия. Те дават възможност на потребителите да облекчат нарастващите сметки за електроенергия, частична независимост от енергийните компании, като едновременно с това се опазва околната среда и редуцират вредните емисии.

Чрез новите си продукти, СТС Солар ви предоставя най-добрия вариант за перспективна инвестиция с бърза възвращаемост, която ви прави по-малко зависими от непрекъснато нарастващите цени на горивата и електроенергията.