Неизчерпаема енергия

Напоследък все по-често се говори за алтернативни източници на енергия и техните предимства. Използването на слънцето като енергоизточник ни прави по-малко зависими от непрекъснато нарастващите цени на горивата и електроенергията.

България се намира в климатична зона, богата на слънчева радиация. Средногодишното количество на слънчева енергия, която попада върху единица повърхност е в диапазона на 1350 до 1620 kWh/m2, в зависимост от района. Фотоволтаичните системи ни позволяват да използваме енергията на слънцето и да я впрегнем да работи в наша полза. От соларна система с мощност 1 kWp, годишно може да се усвои от 1200 до 1300 kWh електроенергия.

Слънчевата енергия е безплатна, всеки от нас има неограничен достъп до този неизчерпаем ресурс, а при използването му не се образуват вредни вещества и емисии. Тези факти превръщат вложените в соларни системи средства в рентабилни и изгодни.