Публикации от категория: Екология

Екологични решения

Населението на Земята е вече близо седем милиарда. И резултатите от дейността на многомилиардното човечество са нарушени природни цикли, замърсена околна среда, недостиг на енергийни ресурси, негативни промени в климата. Сблъскваме се с глобален проблем.

Категория: Екология. | Коментари ( 0 )