Екологични решения

Населението на Земята е вече близо седем милиарда. И резултатите от дейността на многомилиардното човечество са нарушени природни цикли, замърсена околна среда, недостиг на енергийни ресурси, негативни промени в климата. Сблъскваме се с глобален проблем.

Категория: Екология. | Коментари ( 0 )

Зеленото бъдеще на слънчевата енергия

Слънчевата енергия, която залива земната повърхност, надвишава 6 хил. пъти енергийното потребление на цялото човечество.

Категория: Енергоспестяване. | Коментари ( 0 )