Фотоволтаични микросистеми

 • Филтрирай:
  Купи

  Цена: 1 325.68 лв.

  Мини соларна система
  STS-SP1-EN4-DF-390W

  Мощност: 390 W
  Модул: Sinski SPV 195 M-24
  Микроинвертор: Enecsys SMI-D360W-72
  Микрокомпютър: LogiLight Premium
  Тип конструкция: Двойна конструкция за монтаж на фасада
  Наклон: Според наклона на фасадата°
  Купи

  Цена: 1 351.63 лв.

  Мини соларна система
  STS-SP1-EN4-DK-390W

  Мощност: 390 W
  Модул: Sinski SPV 195 M-24
  Микроинвертор: Enecsys SMI-D360W-72
  Микрокомпютър: LogiLight Premium
  Тип конструкция: Двойна конструкция за монтаж на керемиден покрив
  Наклон: Според наклона на покрива°
  Купи

  Цена: 1 466.64 лв.

  Мини соларна система
  STS-SP1-EN4-DL2-390W

  Мощност: 390 W
  Модул: Sinski SPV 195 M-24
  Микроинвертор: Enecsys SMI-D360W-72
  Микрокомпютър: LogiLight Premium
  Тип конструкция: Двойна конструкция (20° - 30°) за монтаж на ламаринен покрив
  Наклон: 30°
  Купи

  Цена: 1 468.52 лв.

  Мини соларна система
  STS-SP1-EN4-DB2-390W

  Мощност: 390 W
  Модул: Sinski SPV 195 M-24
  Микроинвертор: Enecsys SMI-D360W-72
  Микрокомпютър: LogiLight Premium
  Тип конструкция: Двойна конструкция (20° - 30°) за монтаж на плосък бетонен покрив
  Наклон: 30°
  Купи

  Цена: 1 582.95 лв.

  Мини соларна система
  STS-SP1-EN4-DT-390W

  Мощност: 390 W
  Модул: Sinski SPV 195 M-24
  Микроинвертор: Enecsys SMI-D360W-72
  Микрокомпютър: LogiLight Premium
  Тип конструкция: Две единични конструкции (25° - 40°) за монтаж на фасада, тип козирка
  Наклон: 30°
  Купи

  Цена: 1 476.35 лв.

  Мини соларна система
  STS-SP1-EN4-DL3-390W

  Мощност: 390 W
  Модул: Sinski SPV 195 M-24
  Микроинвертор: Enecsys SMI-D360W-72
  Микрокомпютър: LogiLight Premium
  Тип конструкция: Двойна конструкция (35° - 45°) за монтаж на ламаринен покрив
  Наклон: 35°