Мини соларна система STS-SW2-IM1-SK-240W

Цена: 1 050.30 лв.
Купи
Мини соларна система STS-SW2-IM1-SK-240W
Инсталирана мощност: 240 Wp
Модул: Sunmodule+ SW 240 Mono
Микроинвертор: iEnergy GT 260 DE
Микрокомпютър: LogiLight Premium
AC инстал. кабел: АС инсталационен кабел 5м. с конектор и щепсел
Изходна мощност: 230 W
Конструкция: Единична конструкция за монтаж на керемиден покрив
Наклон: Според наклона на покрива°

Микросистема с единична конструкция за един модул и микроинвертор, работещ в паралел с електрическата мрежа. Предназначена за монтаж на керемиден покрив.

 • Надеждност
  Надеждност

  Надеждност, гарантираща дълга и вярна служба на системите в рамките на четвърт век.

 • Мониторинг
  Мониторинг

  Система за мониторинг, осигуряваща наблюдение на параметрите, посредством специализиран софтуер.

 • Икономия
  Икономия

  Икономия на средства, намаляване на електропотреблението, посредством използване на зелена енергия.

 • Лесен монтаж
  Лесен монтаж

  Лесен и бърз монтаж, посредством сглобяема алуминиева конструкция и елементарно свързване към захранващата мрежа.

 • Безопасност
  Безопасност

  Система използваща микроинвертори, работещи с безопасно постоянно напрежение и възпрепятстване на опасността от пожари.

 • Ефективност
  Ефективност

  По-голям енергиен добив, благодарение на елиминиране на загубите от засенчване, замърсяване и разброс в параметрите на планетата.

Модул: Sunmodule+ SW 240 Mono

Модул: Sunmodule+ SW 240 Mono

Технически данни:

Максимална мощност: 240 W
Напрежение на п. х. 37.6 Uoc, V
Напрежение при Pmax. 30.6 Ump, V
Ток на късо съединение: 8.22 Isc, A
Ток при Pmax. 7.87 Imp, A
Ефективност на модула: 14.31 %
Толеранс на мощността: +/-3 %
Температурен коефициент Isc: +0.042 %/°K
Температурен коефициент Uoc: -00330 %/°K
Температурен коефициент Pmp: -0.450 %/°K

Механични характеристики

Размери на модула: 1675/1001/31 мм.
Тегло на модула: 21.2 кг.
Работен темп. диапазон: -40°С до +90°С
Куплунзи: МС4
Техническа документация

Микроинвертор: iEnergy GT 260 DE

Микроинвертор: iEnergy GT 260 DE

Технически данни:

Постоянно токова част (DC)
Номинална входна мощност: 240 W
Препоръчителна вх. мощност: 260 W
Максимално вх. напрежение: 58 Umax, V
Минимално вх. напрежение: 25 Umin, V
Диапазон на напрежението: 25-50 V
Максимален входен ток: 12 Imax, A
Променливо токова част (AC)
Максимална изх. мощност: 230 W
Номинален изх. ток: 0.92 A
Номинално изх. напрежение: 230 W
Номинална честота: 50 Hz
Фактор на мощността: >0.95 Cosφ
   

Механични характеристики

Размери на корпуса: 232/201/431 мм.
Тегло: 1.6 кг.
Работен темп. диапазон: -40°С до +65°С
Куплунзи: МС4
Степен на защита: IP66
Охлаждане: Естествена конвекция

Микрокомпютър: LogiLight Premium

Микрокомпютър: iEnergy GT 260 DE

Технически данни:

Номинално напрежение: 230 V
Максимален ток: 16 A
Номинална честота: 50 Hz
Толеранс на напрежението: 175...275 V
Работен тем. диапазон: +5...+85 °C
Грешка при измерването: +/-2 %

Обхват на показанията:

Напрежение: 0...9999 V
Ток: 0...16 A
Честота: 0...9999 Hz
Мощност: 0...9999 W
Енергия: 0.00...9999.9 kWh
Фактор на мощността: 0.20...1.0 Cosφ
Техническа документация
На горе