Мини соларна система STS-SS2-AE2-DF-360W

Цена: 1 486.02 лв.
Купи
Мини соларна система STS-SS2-AE2-DF-360W
Инсталирана мощност: 360 Wp
Модул: Solar Swiss SSM-180-24M
Микроинвертор: AE Conversion INV 350-60
Микрокомпютър: LogiLight Premium
AC инстал. кабел: АС инсталационен кабел 5м. с конектор и щепсел
Изходна мощност: 330 W
Конструкция: Двойна конструкция за монтаж на фасада
Наклон: Според наклона на фасадата°

Микросистема с двойна конструкция за два модула и микроинвертор, работещ в паралел с електрическата мрежа. Предназначена за монтаж на фасада.

 • Надеждност
  Надеждност

  Надеждност, гарантираща дълга и вярна служба на системите в рамките на четвърт век.

 • Мониторинг
  Мониторинг

  Система за мониторинг, осигуряваща наблюдение на параметрите, посредством специализиран софтуер.

 • Икономия
  Икономия

  Икономия на средства, намаляване на електропотреблението, посредством използване на зелена енергия.

 • Лесен монтаж
  Лесен монтаж

  Лесен и бърз монтаж, посредством сглобяема алуминиева конструкция и елементарно свързване към захранващата мрежа.

 • Безопасност
  Безопасност

  Система използваща микроинвертори, работещи с безопасно постоянно напрежение и възпрепятстване на опасността от пожари.

 • Ефективност
  Ефективност

  По-голям енергиен добив, благодарение на елиминиране на загубите от засенчване, замърсяване и разброс в параметрите на планетата.

Модул: Solar Swiss SSM-180-24M

Модул: Solar Swiss SSM-180-24M

Технически данни:

Максимална мощност: 180 W
Напрежение на п. х. 44.9 Uoc, V
Напрежение при Pmax. 36.0 Ump, V
Ток на късо съединение: 5.52 Isc, A
Ток при Pmax. 5.0 Imp, A
Ефективност на модула: 14.1 %
Толеранс на мощността: -/+3 %
Температурен коефициент Isc: +0.028 %/K
Температурен коефициент Uoc: -0.340 %/K
Температурен коефициент Pmp: -0.480 %/K

Механични характеристики

Размери на модула: 1585/805/35 мм.
Тегло на модула: 16.2 кг
Работен темп. диапазон: -40°С до +85°С
Куплунзи: Tyco Solarlok
Техническа документация

Микроинвертор: AE Conversion INV 350-60

Микроинвертор: AE Conversion INV 350-60

Технически данни:

Постоянно токова част (DC)
Номинална входна мощност: 350W
Препоръчителна вх. мощност: 350 W
Максимално вх. напрежение: 60 Umax, V
Минимално вх. напрежение: 18 Umin, V
Диапазон на напрежението: 20-50 V
Максимален входен ток: 11 Imax, A
Променливо токова част (AC)
Максимална изх. мощност: 330 W
Номинален изх. ток: 1.4 A
Номинално изх. напрежение: 230 W
Номинална честота: 50 Hz
Фактор на мощността: >0.99 Cosφ
   

Механични характеристики

Размери на корпуса: 314/267/66.5 мм.
Тегло: 2.5 кг.
Работен темп. диапазон: -25°С до +70°С
Куплунзи: МС4
Степен на защита: IP65
Охлаждане: Естествена конвекция

Микрокомпютър: LogiLight Premium

Микрокомпютър: AE Conversion INV 350-60

Технически данни:

Номинално напрежение: 230 V
Максимален ток: 16 A
Номинална честота: 50 Hz
Толеранс на напрежението: 175...275 V
Работен тем. диапазон: +5...+85 °C
Грешка при измерването: +/-2 %

Обхват на показанията:

Напрежение: 0...9999 V
Ток: 0...16 A
Честота: 0...9999 Hz
Мощност: 0...9999 W
Енергия: 0.00...9999.9 kWh
Фактор на мощността: 0.20...1.0 Cosφ
Техническа документация
На горе