Мини соларна система STS-JA1-EN5-DF-510W

Цена: 1 650.74 лв.
Купи
Мини соларна система STS-JA1-EN5-DF-510W
Инсталирана мощност: 510 Wp
Модул: JA Solar JAP6-60-255W
Микроинвертор: Enecsys SMI-D480W-60
Микрокомпютър: LogiLight Premium
AC инстал. кабел: АС инсталационен кабел 5м. с конектор и щепсел
Изходна мощност: 450 W
Конструкция: Двойна конструкция за монтаж на фасада
Наклон: Според наклона на фасадата°

Микросистема с двойна конструкция за два модула и микроинвертор, работещ в паралел с електрическата мрежа. Предназначена за монтаж на фасада.

 • Надеждност
  Надеждност

  Надеждност, гарантираща дълга и вярна служба на системите в рамките на четвърт век.

 • Мониторинг
  Мониторинг

  Система за мониторинг, осигуряваща наблюдение на параметрите, посредством специализиран софтуер.

 • Икономия
  Икономия

  Икономия на средства, намаляване на електропотреблението, посредством използване на зелена енергия.

 • Лесен монтаж
  Лесен монтаж

  Лесен и бърз монтаж, посредством сглобяема алуминиева конструкция и елементарно свързване към захранващата мрежа.

 • Безопасност
  Безопасност

  Система използваща микроинвертори, работещи с безопасно постоянно напрежение и възпрепятстване на опасността от пожари.

 • Ефективност
  Ефективност

  По-голям енергиен добив, благодарение на елиминиране на загубите от засенчване, замърсяване и разброс в параметрите на планетата.

Модул: JA Solar JAP6-60-255W

Модул: JA Solar JAP6-60-255W

Технически данни:

Максимална мощност: 255 W
Напрежение на п. х. 37.78 Uoc, V
Напрежение при Pmax. 30.36 Ump, V
Ток на късо съединение: 8.91 Isc, A
Ток при Pmax. 8.40 Imp, A
Ефективност на модула: 15.59 %
Толеранс на мощността: -0/+5 W
Температурен коефициент Isc: +0.055 %/°C
Температурен коефициент Uoc: -0.340 %/°C
Температурен коефициент Pmp: -0.430 %/°C

Механични характеристики

Размери на модула: 1650/991/40 мм.
Тегло на модула: 19.5 кг.
Работен темп. диапазон: -40°С до +85°С
Куплунзи: МС4
Техническа документация

Микроинвертор: Enecsys SMI-D480W-60

Микроинвертор: Enecsys SMI-D480W-60

Технически данни:

Постоянно токова част (DC)
Номинална входна мощност: 480 W
Препоръчителна вх. мощност: 500 W
Максимално вх. напрежение: 44 Umax, V
Минимално вх. напрежение: 20 Umin, V
Диапазон на напрежението: 24-35 V
Максимален входен ток: 22 Imax, A
Променливо токова част (AC)
Максимална изх. мощност: 450 W
Номинален изх. ток: 1.96 A
Номинално изх. напрежение: 230 W
Номинална честота: 50 Hz
Фактор на мощността: >0.95 Cosφ
   

Механични характеристики

Размери на корпуса: 262/160/40 мм.
Тегло: 2.1 кг.
Работен темп. диапазон: -40°С до +85°С
Куплунзи: МС4
Степен на защита: IP66
Охлаждане: Естесвена конвекция

Микрокомпютър: LogiLight Premium

Микрокомпютър: Enecsys SMI-D480W-60

Технически данни:

Номинално напрежение: 230 V
Максимален ток: 16 A
Номинална честота: 50 Hz
Толеранс на напрежението: 175...275 V
Работен тем. диапазон: +5...+85 °C
Грешка при измерването: +/-2 %

Обхват на показанията:

Напрежение: 0...9999 V
Ток: 0...16 A
Честота: 0...9999 Hz
Мощност: 0...9999 W
Енергия: 0.00...9999.9 kWh
Фактор на мощността: 0.20...1.0 Cosφ
Техническа документация
На горе