Мини соларна система STS-JA1-AE1-SL3-255W

Цена: 1 271.67 лв.
Купи
Мини соларна система STS-JA1-AE1-SL3-255W
Инсталирана мощност: 255 Wp
Модул: JA Solar JAP6-60-255W
Микроинвертор: AE Conversion INV 250-45
Микрокомпютър: LogiLight Premium
AC инстал. кабел: АС инсталационен кабел 5м. с конектор и щепсел
Изходна мощност: 240 W
Конструкция: Единична конструкция (35° - 45°) за монтаж на ламаринен покрив
Наклон: 35°

Микросистема с единична конструкция за един модул и микроинвертор, работещ в паралел с електрическата мрежа. Предназначена за монтаж на ламаринен покрив.

  • Надеждност
    Надеждност

    Надеждност, гарантираща дълга и вярна служба на системите в рамките на четвърт век.

  • Мониторинг
    Мониторинг

    Система за мониторинг, осигуряваща наблюдение на параметрите, посредством специализиран софтуер.

  • Икономия
    Икономия

    Икономия на средства, намаляване на електропотреблението, посредством използване на зелена енергия.

  • Лесен монтаж
    Лесен монтаж

    Лесен и бърз монтаж, посредством сглобяема алуминиева конструкция и елементарно свързване към захранващата мрежа.

  • Безопасност
    Безопасност

    Система използваща микроинвертори, работещи с безопасно постоянно напрежение и възпрепятстване на опасността от пожари.

  • Ефективност
    Ефективност

    По-голям енергиен добив, благодарение на елиминиране на загубите от засенчване, замърсяване и разброс в параметрите на планетата.

Модул: JA Solar JAP6-60-255W

Модул: JA Solar JAP6-60-255W

Технически данни:

Максимална мощност: 255 W
Напрежение на п. х. 37.78 Uoc, V
Напрежение при Pmax. 30.36 Ump, V
Ток на късо съединение: 8.91 Isc, A
Ток при Pmax. 8.40 Imp, A
Ефективност на модула: 15.59 %
Толеранс на мощността: -0/+5 W
Температурен коефициент Isc: +0.055 %/°C
Температурен коефициент Uoc: -0.340 %/°C
Температурен коефициент Pmp: -0.430 %/°C

Механични характеристики

Размери на модула: 1650/991/40 мм.
Тегло на модула: 19.5 кг.
Работен темп. диапазон: -40°С до +85°С
Куплунзи: МС4
Техническа документация

Микроинвертор: AE Conversion INV 250-45

Микроинвертор: AE Conversion INV 250-45

Технически данни:

Постоянно токова част (DC)
Номинална входна мощност: 250 W
Препоръчителна вх. мощност: 250 W
Максимално вх. напрежение: 45 Umax, V
Минимално вх. напрежение: 18 Umin, V
Диапазон на напрежението: 20-40 V
Максимален входен ток: 11 Imax, A
Променливо токова част (AC)
Максимална изх. мощност: 240 W
Номинален изх. ток: 1.00 A
Номинално изх. напрежение: 230 W
Номинална честота: 50 Hz
Фактор на мощността: >0.99 Cosφ
   

Механични характеристики

Размери на корпуса: 314/267/66.5 мм.
Тегло: 2.5 кг.
Работен темп. диапазон: -25°С до +70°С
Куплунзи: MC4
Степен на защита: IP65
Охлаждане: Естествена конвекция

Микрокомпютър: LogiLight Premium

Микрокомпютър: AE Conversion INV 250-45

Технически данни:

Номинално напрежение: 230 V
Максимален ток: 16 A
Номинална честота: 50 Hz
Толеранс на напрежението: 175...275 V
Работен тем. диапазон: +5...+85 °C
Грешка при измерването: +/-2 %

Обхват на показанията:

Напрежение: 0...9999 V
Ток: 0...16 A
Честота: 0...9999 Hz
Мощност: 0...9999 W
Енергия: 0.00...9999.9 kWh
Фактор на мощността: 0.20...1.0 Cosφ
Техническа документация
На горе