Категории

Задайте въпрос

To use CAPTCHA, you need Really Simple CAPTCHA plugin installed.

Въпроси

Отговори:

  • Защо използването на слънчевата енергия е екологична технология?

    Само за една година Земята получава от Слънцето такова количество лъчиста енергия, което е към 10 пъти повече от всички нейни енергийни запаси взети заедно. Слънчевата енергия е възобновяем, неизчерпаем природен ресурс. Добивът й не е свързан с изгарянето на изкопаеми горива, шум и отпадъци, а при използването й не се генерира въглероден диоксид и други вредни емисии. Поради това, соларните системи са напълно природосъобразен метод за производство на електричество.

На горе